Till innehåll på sidan

Start

Skarpatorpsskolan är en skola som erbjuder kontinuitet under skolåren, hela vägen från förskoleklass till årskurs 9.

När ditt barn börjar på Skarpatorpskolan är du trygg med att ditt barn går kvar hela sin tid i grundskolan.  Vi erbjuder en röd tråd genom alla skolåren. Du och ditt barn känner igen

  • miljön
  • struktur
  • personal och
  • undervisning.

Med IT som verktyg för lärande

Skarpatorpsskolan satsar på att vara en skola i framkant vad det gäller IT och digitalisering. Ditt barn i klass F-3 får låna en digital enhet i läs- och skrivutvecklingen. Metoden heter "Att skriva sig till läsning, ASL."

UR om att skriva sig till läsning

I klasserna 4-9 har alla elever egen dator som ett hjälpmedel i undervisningen.

Skolstart

 Skolstart 18/8

Fsk enligt informationsbrev 

åk 1-3 9.00 i klassrummet

åk 4-5 9.00 i klassrummet

åk 6-9 10.00 i klassrummet

Ingress: 
Skarpatorpsskolan är en skola som erbjuder kontinuitet under skolåren, hela vägen från förskoleklass till årskurs 9.