Till innehåll på sidan

Trivsel och Trygghet!

En trygg miljö i skolan utgör grunden för en lyckosam kunskapsutveckling. Därför är allt vi gör för att skapa trygghet och trivsel viktigt.
Här är ett axplock av allt som kan bidra till detta:
Samtal om vikten att stötta varandra och ha ett tillåtande klimat. Vi är olika – vilken tur!
Elevråd som arbetar i olika grupper för alla elevers välbefinnande.
Kamratstödjare i åk 8 och 9. Elever som fått ansöka om detta hedervärda uppdrag och efter ett intervjuförfarande blivit uttagna i stark konkurrens. De arbetar med rastverksamhet och att vara ett stöd för yngre skolkamrater.
Rastvärdar bestående av vuxen personal som har till uppgift att inspirera eleverna till lekar som befrämjar kamratskap och att se till att inga är utanför gemenskapen.

Dela: