Till innehåll på sidan

Skolsköterska

Skolsköterska

Enligt skollagen ingår elevhälsans medicinska insats (EMI) som en del i skolans samlade elevhälsa. Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnet börjar skolan. Arbetet är främst förebyggande och hälsofrämjande, skolsköterskan följer barnets hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsobesök, vaccinationer och särskilda insatser. Skolsköterskan utför endast enklare sjukvård som inträffat under skoldagen, i övrigt hänvisas eleven till annan vårdgivare. Som inom all annan hälso- och sjukvård har skolsköterskan tystnadsplikt.

Eleverna erbjuds tre hälsobesök under sin tid i grundskolan. Hälsobesöken innefattar hälsokontroller och individuella hälsosamtal och är en del av våra kontaktytor med elever i samråd med vårdnadshavare. Mellan hälsobesöken erbjuds undersökning av hörsel, syn och andra begränsade hälsokontroller.

Elever och vårdnadshavare kan kontakta skolsköterskan för att få råd, hjälp och stöd.

Vår skolsköterska heter:
Anna Pilfalk
Tfn: 08 508 17 183

anna.pilfalk@edu.stockholm.se

Dela: