Skolsköterska

Skolsköterskan hjälper till med frågor som har med hälsa att göra. Hon informerar om hälsorisker, sköter mycket av hälsovården som t ex vaccinationer och hälsokontroller. Skolsköterskan träffar alla elever i år sex och åtta. Vid behov kan tid hos skolläkaren bokas via henne. Vid akuta sjukdomsfall kontaktas jourhavande läkare, sjukhus eller vårdcentral.
Vår skolsköterska heter:
Therese Lindblom Valera
Tfn: 508 17 283

Dela: