Skarpatorpsskolan F-9

Skarpatorpsskolans byggstenar är:
• Lärande
• Kommunikation
• Samverkan

Lärande: En satsning på det svenska språket anser vi är nyckeln till en för eleven gynnsam kunskaps- och social utveckling.
En viktig del i kunskapsinlärningen är att förstå vad som förväntas av mig som elev i alla ämnen. Därför är det viktigt för oss, att på ett tydligt och begripligt sätt, kommunicera mål och kunskapskrav, till såväl elever som föräldrar.
Mentorsgruppen/klassen är en trygg, fast punkt där en grupp elever tillsammans med sin mentor stöttar varandra i såväl kunskaps- som social utveckling.

 

Kommunikation: En viktig kunskap i framtiden är att kunna kommunicera med andra. Här har skolan unika möjligheter att via gruppsamtal och redovisning i grupp träna eleverna i samarbete, reflektion, respekt för andras åsikter samt att få en inblick i grupprocesser. Detta utgör basen för vår värdegrund som ska genomsyra elevens hela dag.
 

Samverkan: Samverkan mellan skola och hem utgör grunden för en elevs lärande. Därför arbetar vi för att utveckla effektiva föräldrasamverkansformer, som bygger på dialog. Våra återkommande redovisningskvällar har visat sig vara en bra form för dialog med föräldrarna.
De elevledda samtalen är också ett viktigt forum för samverkan.

I alla tre byggstenar krävs ett utvecklat och rikt språk som således utgör grunden i allt vi gör.

Dela:
Kategorier: