Förskoleklass

Förskoleklassen

Förskoleklassens uppdrag.

Det centrala innehållet i förskoleklassens verksamhet

Språk och kommunikation

Här övar vi på att bl.a. att framföra tankar, ställa frågor och samtala om texter. Vi arbetar med bokstäver genom att bl. a. ljuda, kunna se och höra skillnad på långa och korta ord, rimma och höra ljud i orden. Vi har högläsning och visar pedagogiska filmer t ex bokstavslandet. Barnen arbetar med Ipads och smartboarden.

Skapande och estetiska uttrycksformer

Här skapar vi genom lek, musik, dans och drama. VI LÄR GENOM LEKEN! Och med hela kroppen!

Matematiska resonemang och uttrycksformer

Här arbetar vi med olika matematiska begrepp som t.ex. lägesord och jämförelseord. Vi utforskar tillsammans rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring. Vi för olika matematiska resonemang när vi t.ex. arbetar med mattesagor. Vi sorterar och arbetar med geometriska figurer, räkneramsor, arbetar med talraden och tiokompisarna mm.

Natur, teknik och samhälle

Här arbetar vi med normer och regler i vardagen. Vi pratar om vad demokrati är och hur vi kan arbeta med det på skolan. Vi lär oss att hantera konflikter. Vi arbetar med bygg och konstruktion med olika typer av material och vi sorterar och grupperar växter och djur mm.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Vi har ute och inne verksamhet varje dag. Vi lär oss om säkerhet i trafiken och om hur vi visar hänsyn till vår miljö. Vi pratar om hur viktigt det är med kost, söm och fysisk aktivitet för att må bra.

 

 

 

 

Antal: 14