Dags för vårens utvecklingssamtal

Dags för vårterminens utvecklingssamtal torsdagen den 16 mars.

Till alla föräldrar!                                                                    

Nu är det dags för terminens utvecklingssamtal.

I läroplanen står det följande:

”Eleverna ska utveckla en förmåga att reflektera kring det egna lärandet, t.ex. att kunna bedöma sina resultat och förstå dem utifrån den egna insatsen och de egna förutsättningarna.”

Att utveckla denna förmåga kräver mycket träning. De elevledda samtalen är ett utmärkt tillfälle att få göra just det.

 

Förberedelse:

Eleverna får förbereda samtalen noggrant i skolan där de först reflekterar över sina insatser i varje ämne. Sedan får de feedback från sin lärare. De får också träna på att genomföra själva samtalet.

 

Under själva samtalet:

Det pågår flera samtal i rummet samtidigt och elevens mentor går runt och sitter med er under en del av samtalet.

I slutet av samtalet skrivs en utvecklingsplan.

 

VIKTIGT!

Under utvecklingssamtalsdagen torsdagen den 16 mars är det ingen undervisning. Det innebär att ert barn är ledigt från skolan. Fritidsklubben är stängd denna dag.

Dela:
Kategorier: