Ledighetsansökan

LEDIGHET
Ledighet för elev, under terminstid, för enskilda angelägenheter, kan beviljas av skolledningen. Blankett för ledighet hämtas på expeditionen eller längst ned till höger på sidan i PDF-format. Skolan är mycket restriktiv  med beviljande av  semesterresor . Om elev tar ledigt under terminstid kan skolan inte längre ta ansvar för den garanterade undervisningstiden.
 

Dela: