Kamratstödjare

På Skarpatorpsskolan finns sedan flera år en Kamratstödjarverksamhet bestående av elever i årskurs 8 och 9.

Kamratstödjarna ansvarar till stor del för skolans rastverksamhet under lunchtid. Samarbetet med rastvakterna, skolans fritidspersonal och kurator är tätt.

Tanken med verksamheten är att Kamratstödjarna ska fungera som goda förebilder för de yngre eleverna när det gäller kamratskap och synen på studier. Målet är en trygg kontakt mellan våra yngre och äldre elever och därmed en ökad trygghet och trivsel för alla skolans elever.

Dela: