Till innehåll på sidan

IT

På Skarpatorpsskolan har alla elever i åk 4-9  en personlig dator och eleverna i F-3 har tillgång till iPads. Vi är med denna satsning en av de första kommunala grundskolorna i Stockholm med en 1:1-lösning.

Vi strävar ständigt efter att utveckla vår skola med elevens bästa i fokus. Vi ser tillgången till en egen dator/iPad som central för att:

  • Vara en skola som alltid ligger i framkant med pedagogisk utveckling.
  • Skapa en mer stimulerande lärmiljö
  • Ge elever ännu bättre stöd
  • Utveckla arbetet med lärande och bedömning
  • Kunna följa läroplanens innehåll avseende modern teknik och skolans arbetsmiljö
  • Förbereda eleverna för arbetsliv och studier efter grundskolan
  • Följa med i samhällsutvecklingen i användningen av modern teknik

Våra övergripande mål med IKT-arbetet är att:

  • Måluppfyllelsen hos elever ska öka
  • Datoranvändning ska vara en integrerad del i undervisningen. Och särskilt gynna elever i behov av särskilt stöd
  • Underlätta administrativa arbetsuppgifter för personalen

IKT-arbetet på Skarpatorpsskolans är en del i att ständigt höja kvaliteten, och stå för en innovativ undervisning där vi har SMARTA-projektorer i klassrummen som skapar en interaktiv undervisning.

Dela:
Kategorier: