Till innehåll på sidan

Grundsärskolan

Grundsärskolan Skarpatorpsskolan är en skola-fritids för elever inom autismspektra mottagna i grundsärskolan.

Skolan har en tydlig linje som följer ” hela eleven, hela dagen”. Detta är möjligt

då skolan bedriver fritidsverksamhet i tätt samarbete med skolan då alla finns i samma lokaler hela dagen. Alla eleverna erbjuds fritidshemsplats.

Skolan består av 3 klasser med elever i år F-år 6 och eleverna läser ämnen eller områden. Med närheten till både Skarpatorpsskolan år F-år 3 samt Skarpatorpsskolan år 4-9, har eleverna tillgång till idrott och slöjd med praktiskt estetiska lärare samt matsal i 4-9-skolan. De elever som så behöver kan vara kvar på grundsärskolan och äta där.

 

Arbetssätt för skola och fritids

Alla eleverna undervisas med tydliggörande pedagogik, utifrån individuella utvecklingsplaner (IUP), genom visuellt stöd, individuella schema, tidshjälpmedel, symboler, bilder och olika teckenkommunikationshjälpmedel som PECS, tecken som stöd eller talmaskin.

Detta gör det möjligt för grundsärskolans elever att arbeta efter sin egen förmåga och utvecklingsnivå, vilket skapar en bra grund för kunskapsinhämtande.

Dela:
Kategorier: