Fritidshem åk F-3

Fritidshemmen på Skarpatorpsskolan

På skolan har vi fyra stycken fritidshem ifrån förskoleklass upp till årskurs tre och är årskursvist organiserade. Personalen på fritidshemmen och lärarna arbetar tillsammans i arbetslag med elevernas hela dag i fokus. Klassrum och fritidshemslokaler ligger i direkt anslutning till varandra.

Verksamhetsmål för fritidshemmen på Skarpatorpsskolan

Mål som styr vår verksamhet
• Skolverkets allmänna råd för fritidshem.
• Lgr11
• Enheten Skarpatorpsskolans åtaganden, läsning, trygghet och inflytande.
• Verksamheten bygger på ett nära samarbete mellan personal, barn och föräldrar.
• Fritidshemsverksamheten knyter an till de teman/projekt som klasserna arbetar med under läsåret.
• Samverkan sker mellan fritidshemmen under terminerna och under lov.

Enligt skollagen är syftet med utbildning i fritidshemmet följande.
”Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från ifrån en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap”.

Om ni vill läsa mer om vilka mål som styr fritidshemsverksamheten så finns det en PDF-fil till höger på denna sida.!

Dela: