Till innehåll på sidan

Förskoleklass

 

SKARPATORPSSKOLANS FÖRSKOLEKLASSER

Verksamheten i Skarpatorpsskolans förskoleklasser bygger på förskolepedagogik, vilket innebär en helhetssyn på barns utveckling och lärande. Vår vardag är full av möjligheter till lärande och utveckling. Vi arbetar ämnesövergripande för att barnen ska få ett så konkret sammanhang som möjligt av det vi gör och upplever.
Året i förskoleklass är grunden till barnets fortsatta skolgång och vi strävar efter att barnet ska känna trygghet och nyfikenhet i sitt fortsatta lärande.
Skolan samarbetar med förskolorna i Skarpnäck för att göra övergången från förskola till skola så bra som möjlig.

 

Dela:
Kategorier: