Förskoleklass

Förskoleklasserna på Skarpatorpsskolan

Läsåret 2013-2014 har skolan fyra stycken förskoleklassgrupper. I varje grupp ingår det ca.16-20 elever. Verksamheten leds av förskollärare och grundskollärare. Tillsammans med förskoleklassernas fritidshemspersonal utgör dem ett arbetslag med elevernas hela dag i fokus. Klassrummen och fritidshemslokaler ligger i direkt anslutning till varandra.

SKARPATORPSSKOLANS FÖRSKOLEKLASSER

Verksamheten i Skarpatorpsskolans förskoleklasser bygger på förskolepedagogik, vilket innebär en helhetssyn på barns utveckling och lärande. Vår vardag är full av möjligheter till lärande och utveckling. Vi arbetar ämnesövergripande för att barnen ska få ett så konkret sammanhang som möjligt av det vi gör och upplever.
Året i förskoleklass är grunden till barnets fortsatta skolgång och vi strävar efter att barnet ska känna trygghet och nyfikenhet i sitt fortsatta lärande.
Skolan samarbetar med förskolorna i Skarpnäck för att göra övergången från förskola till skola så bra som möjlig.

Om ni vill läsa mer om förskoleklassernas så finns en PDF-fil till höger på denna sida

Dela:
Kategorier: