Försäkringar

ELEVFÖRSÄKRING
Elevförsäkring gäller under skoltid, på väg till och från  skolan samt under idrottsdagar och utflykter i skolans regi. När elev blir skadad skall anmälan göras både till Folksam och skolan.

Dela: