Till innehåll på sidan

Elevråd

Varje månad träffas klassernas representanter och ansvarig personal för ett elevråd.
Elevrådet ansvarar till stor del för elevernas förslag och synpunkter om skolan. Vi har även en nära kontakt med skolledningen på skolan som ibland deltar på mötena. Tanken med verksamheten är att Elevrådet ska förbereda eleverna för delaktighet, ansvar för de rättigheter och skyldigheter som vi har i samhället och i vår demokrati. Vårt mål i elevrådet är att skapa en så bra och trygg skola som möjligt där alla aktivt deltar med klassernas enskilda åsikter.
I läroplanen står det:
”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.” Källa: Lgr11 SkolverketSkarpatorpsskolan F-9
 

Dela: