Elevhälsa

SKOLMATSALEN
En av grundpelarna för en god hälsa är kosten. Vi lagar maten själva på plats. I Stockholms stads brukarundersökning får vår mat högsta betyg.
 

ELEVHÄLSOTEAMET
består av rektor, bitr. rektor, kurator, psykolog, specialpedagog, skolsköterska samt studie- och yrkesvägledare.

KURATOR
har till uppgift att i samverkan med elev, förälder och skola ge hjälp, råd och upplysningar som på ett positivt sätt påverkar elevens trivsel och anpassning i skolan. Såväl elever som föräldrar kan kontakta kurator vid behov.                                 
Lotta Mauritzson - kurator
Tfn: 508 17 285
 

PSYKOLOG
har till uppgift att bistå vid olika typer av utredningar.
Madeleine Reuterdahl- psykolog
Tfn: 508 17 184

SKOLHÄLSOVÅRD
Skolsköterskan hjälper till med frågor som har med hälsa att göra.  Hon informerar om hälsorisker, sköter mycket av hälsovården som t ex vaccinationer och hälsokontroller. Skolsköterskan träffar alla elever i år sex och åtta. Vid behov kan tid hos skolläkaren bokas via henne.
Vid akuta sjukdomsfall kontaktas jourhavande läkare, sjukhus eller vårdcentral.
Vår skolsköterska heter:
Therese Lindblom Valera
Tfn: 508 17 283
Vår skolläkare heter:
Marie Jansson

STUDIE– OCH YRKESVÄGLEDARE
För att bistå elever och föräldrar vid val till gymnasieskolan
arbetar Malin Nyström hos oss.
Hon kan nås på:
tfn: 508 21 670

TEAMET MOT KRÄNKNING
hjälper till att reda ut uppdagad kränkning och mobbning.  I teamet ingår kurator och       pedagoger på skolan. Dit kan man vända sig om misstankar om mobbning finns.
Har du frågor eller uppgifter till teamet kontakta:
Kurator Lotta Mauritzson 
Tfn: 508 17 285
 

SPECIALPEDAGOGIK
På skolan finns två specialpedagoger:
Christina Dahling
Maria Lundborg
De kan bistå både elever och personal med handledning i specialpedagogiska frågor.
Tfn: 508 17 220

 

Staden

Stockholm kan du läsa om vad elevhälsan gör och vart elever och vårdnadshavare kan vända sig med olika frågor eller för att få information.

Dela: