Till innehåll på sidan

Elevhälsa

SKOLMATSALEN
En av grundpelarna för en god hälsa är kosten. Vi lagar maten själva på plats. I Stockholms stads brukarundersökning får vår mat högsta betyg.
 

ELEVHÄLSOTEAMET
består av rektor, bitr. rektor, kurator, psykolog, specialpedagog, skolsköterska samt studie- och yrkesvägledare.

KURATOR
har till uppgift att i samverkan med elev, förälder och skola ge hjälp, råd och upplysningar som på ett positivt sätt påverkar elevens trivsel och anpassning i skolan. Såväl elever som föräldrar kan kontakta kurator vid behov.                                 
 

PSYKOLOG
har till uppgift att bistå vid olika typer av utredningar.

SKOLHÄLSOVÅRD
Skolsköterskan hjälper till med frågor som har med hälsa att göra.  Hon informerar om hälsorisker, sköter mycket av hälsovården som t ex vaccinationer och hälsokontroller. Skolsköterskan träffar alla elever i år sex och åtta. Vid behov kan tid hos skolläkaren bokas via henne.
Vid akuta sjukdomsfall kontaktas jourhavande läkare, sjukhus eller vårdcentral.

STUDIE– OCH YRKESVÄGLEDARE
För att bistå elever och föräldrar vid val till gymnasieskolan
 

TEAMET MOT KRÄNKNING
hjälper till att reda ut uppdagad kränkning och mobbning.  I teamet ingår kurator och pedagoger på skolan. Dit kan man vända sig om misstankar om mobbning finns.
 

SPECIALPEDAGOGIK
Det finns flera specialpedagoger/speciallärare. 
 

STADEN

Stockholm.se kan du läsa om vad elevhälsan gör och vart elever och vårdnadshavare kan vända sig med olika frågor eller för att få information.

Dela: