Bibliotek

Bibliotek F-9

De två skolbyggnaderna har varsitt fint bibliotek där du kan

- läsa böcker och tidningar
- söka information i böcker och på nätet
- plugga
- få hjälp med läxor

För att se skolornas bokutbud klicka på böcker.

För att kunna påverka din verklighet måste du kunna formulera den! Kraven på en god läs-, skriv- och talförmåga har aldrig varit större och skolbiblioteket ska tillsammans med alla lärare på skolan stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Att upptäcka böckernas värld är fantastiskt!
Biblioteket och vi som arbetar där, Atti (F-3) Karin (F-9), stödjer eleverna i arbetet mot läroplanens övergripande mål och kunskapskrav.

På biblioteket 4-9 arbetar Karin (bibliotekarie) med medie-/informationskunskap och källkritik.

Välkomna!

Nere till höger på denna sida kan ni hitta bibliotekets arbetsplan.

 

Dela: