Skolavslutning Skarpatorpsskolan

PROGRAM för skolavslutning Skarpatorpsskolan 2017-06-09

Eleverna på F-3 samlas i sina respektive klassrum kl. 9.00

Eleverna på 4-9 samlas enligt instruktioner från respektive lärare

 

Gemensam avslutning F-9 9.30

Plats: Pulkabacken kl. 9.30 F-3

 

 

 

                                 SOMMARLOV

Dela:
Kategorier: